Polityka prywatności witryny

Twója prywatność jest dla nas bardzo ważna.Dlatego nie wymagamy od uzytkowników serwisu podawania danych osobowych lub innych pufnych informacji.

  • Dane kontaktowe zainteresowany podaje na własną odpowiedzialnosć.
  • Aktywny adres e-mail wymagany jest do aktywacji ogłoszenia i odbierania informacji przesyłanych przez zainteresowane osoby za pośrednictwem portalu.
  • Używamy plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników. Możemy też je umieścić w celu monitorowania przepływu internautów. Wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce obsługi cookies nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z tego portalu.
  • Nie wymagamy rejestracji, nie zbieramy, ani nie przechowujemy danych osobowych użytkowników.
  • Baza danych serwera przechowuje treść ogłoszenia w tym również podane tam dane kontaktowe, adres email uzyty do aktywacji ogłoszenia
  • Ogłoszenie może być w każdej chwili usunięte lub edytowane

Jeżeli odpowiadają ci powyższe warunki korzystania z serwisu zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń.Wpisy adopcyjne i oddam
dodawane są na Osi Czasu